Gerard Boeijen
persoonlijke website
Recente Tweets
Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Prachtig boek

ISBN 978 90 854 83
Bestellen? Stuur een mail naar post@gerardboeijen.nl 

Hosted by mijndomein

TechYourFuture

Ik schreef blogs voor een website van het expertisecentrum Techyourfuture. Dat centrum - een samenwerking tussen TU Twente en de Hogescholen Saxion en Windesheim - is bedoeld om activiteiten te ontplooien die de keuze voor wetenschap en techniek in het onderwijs moeten bevorderen. Klik hieronder om naar een van de blogs te gaan. Bekijk ook eens de gehele site als je tijd hebt.
Techyourfuture is opgehouden met het plaatsen van blogs, vandaar dat ik de laatste blogs op mijn eigen site publiceer.

Meccano revival

Sinterklaas 6 december 1952
Vol verwachting klopt ons hart als we ’s ochtends in alle vroegte naar beneden sluipen om ons te laten verrassen door de cadeaus die de Goede Sint voor ons op de tafel heeft ‘gereden’. Mijn deel van de cadeaus is afgebakend met een rechtopstaand opengeslagen kleurboek. Ik zie het meteen: MECCANO! 

Auteur: Gerard Boeijen

Lees verder 

Waarom vrouwen een technische opleiding of beroep verlaten

Vrouwen die na een technische opleiding op universiteit of hogeschool van plan zijn om in een technisch beroep te gaan werken, blijven minder vaak in het vak dan mannen. Hoe komt dat? In mijn eerdere blog ‘Wat cijfers ons (willen) vertellen&rsq

Auteur : Gerard Boeijen

Lees verder 

Met hart voor de techniek: Natuurkundedocent op de basisschool

Uit allerlei onderzoeken volgt dat er in 2020 een groot tekort aan technisch personeel zal zijn. De schattingen lopen uiteen, maar het is wel voor iedereen duidelijk dat er íets moet gebeuren. Het Techniekpact bundelt verschillende initiatieve

Auteur : Gerard Boeijen

Lees verder 

Wat cijfers ons (willen) vertellen…

De laatste weken is er sprake van een hausse aan cijfers, facts en figures in moderne taal, die ons inzicht moeten geven in de stand van zaken omtrent de bètatechnische keuzes van leerlingen en studenten in onderwijs en arbeidsmarkt.
De Mon

Auteur : Gerard Boeijen

Lees verder 

#Onderwijs2032: Van angstdromen naar een hoopvolle toekomst

Onderwijs2032. Of liever gezegd: #onderwijs2032. In het najaar van 2014 werd Nederland opgeroepen mee te denken over ons onderwijs. Meer specifiek was de vraag: hoe moet ons onderwijs eruit zien om te zorgen dat de kinderen die in het jaar 2032 van s

Auteur : Alex Verkade

Lees verder 

Technologische geletterdheid in 2032

Wat hebben kinderen die nu naar school gaan nodig als ze in 2032 aan hun volwassen en werkende leven beginnen? Op deze vraag gaf het Platform Onderwijs2032 antwoord in het Eindadvies dat in januari 2016 verscheen. Ik las het selectief vanuit de vraag

Auteur : Gerard Boeijen

Lees verder 

TechYourFuture op weg naar onderwijs in 2032

Onlangs verscheen het eindrapport van de commissie Schnabel ‘Ons onderwijs 2032’, een advies dat beschrijft welke kennis en vaardigheden leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs nodig hebben om in 2032 goed aan hun volwassen en we

Auteur : Sanne Weusthof

Lees verder 

Techniek ook voor moeilijk lerende en moeilijk opvoedbare kinderen

De grootste groep leerlingen in het voortgezet onderwijs bestaat uit kinderen die het niveau van voorbereidend beroepsonderwijs (vmbo) of hoger (havo en vwo) aankunnen. Van deze leerlingen kiest een flinke groep voor de technische of de natuurwetensc

Auteur : Gerard Boeijen

Lees verder 

Nationaal Techniekpact 2020 onontbeerlijk?

Het Platform Bèta Techniek (PBT) heeft bij de oprichting door OC&W in 2004, de opdracht gekregen er voor te zorgen dat er in 2010 15% meer uitstroom van bètastudenten zou zijn. Dit alles in het kader van voor Europa afgesproken Stra

Auteur : Gerard Boeijen

Lees verder 

Wat André Kuipers ons oplevert

In juli 2012 zei VVD-Kamerlid Afke Schaart het volgende: “Elke euro die we in de ruimtevaartsector investeren, levert ons minstens 2,2 euro op. Als we onze bijdrage verlagen, dan lopen we opdrachten mis. Kennis en technologie gaan dan verloren&

Auteur : Gerard Boeijen

Lees verder 

Techniek en de utopie van Bacon

Kan de techniek een centrale rol spelen zoals in de 19de en 20ste eeuw? Laten we eens terugkijken.
Een utopie
In 1624 al publiceerde de schrijver en filosoof Francis Bacon een onvoltooide roman met als titel ‘New Atlantis, a work unfinished&rsq

Auteur : Gerard Boeijen

Lees verder 

Laat ze dromen!

Er was eens... Het enthousiast dromen over dingen die nog niet kunnen is een goede manier om belangstelling op te wekken voor wetenschap en techniek. Vooral kinderen op de basisschool kunnen op een onbevangen manier dromen over zaken die in hun werel

Auteur : Gerard Boeijen

Lees verder 

Hoe gebruik je academische taal in wetenschap- en technieklessen?

In het leergebied Oriëntatie op jezelf en de wereld wordt in het basisonderwijs aandacht besteed aan natuurkunde en techniek. Zoals bij elk leerproces, is taal daarbij een van de belangrijkste tools om leerlingen aan te zetten tot het nadenken

Auteur : Gerard Boeijen

Lees verder 

Creativiteit, flexibiliteit en samenwerken

Staatssecretaris van onderwijs Sander Dekker is via zijn notitie #Onderwijs2032 een nationale discussie gestart over de inhoud van ons onderwijs. Dekker zegt:
De wereld om ons heen verandert in sneltreinvaart. De samenleving en de arbeidsmarkt van de

Auteur : Gerard Boeijen

Lees verder 

Zelfrijdende auto’s in 2030?


Ongeveer een jaar geleden vroeg een goede vriend mij bij een borrel: “Gerard, jij hebt samen met anderen het boek Bèta in het dagelijks leven geschreven. Dan heb je vast wel een idee over de volgende vraag: ‘Hoe ziet de toeko

Auteur : Gerard Boeijen

Lees verder 

Newton in de badkamer

Onderzoek levert informatie op over waarom de keuze voor de natuur en techniek profielen in havo/vwo de laatste 10 jaar is toegenomen. Het SETD is een Onderzoekcentrum voor Science Education and Development van de Lerarenopleiding (ELAN) in Enschede.

Auteur : Gerard Boeijen

Lees verder 

Drie keer is scheepsrecht

Met 30 jaar onderwijservaring, ook als studiekeuzebegeleider in het voortgezet onderwijs, heb ik nog steeds vragen bij het keuzeproces van kinderen. Wie of wat bepaalt nu eigenlijk of kinderen de technische, de economische, de maatschappelijke, de cu

Auteur : Gerard Boeijen

Lees verder 

Je moet klein beginnen

Een brief aan de tweede kamer
Naar aanleiding van de brief van staatssecretaris van onderwijs Sander Dekker aan de tweede kamer worden we op het ogenblik van alle kanten geconfronteerd met informatie en discussies over de gewenste toekomst van ons p

Auteur : Gerard Boeijen

Lees verder 

Hoe slim is de Slimme Meter?

Mijn computer ging kuren vertonen bij het afsluiten en weer aanzetten. De oplossing voor deze problemen zou rigoureus moeten zijn: het besturingssysteem geheel opnieuw installeren. Ik zag daar tegenop en besloot de computer niet meer volledig af te

Auteur : Gerard Boeijen

Lees verder 

Techniek in het basisonderwijs

Wetenschap en techniek hebben een grote invloed op het leven van de mens. Dat betekent ook dat het onderwijs een taak heeft om alle leerlingen daar kennis van te laten nemen. De betekenis van wetenschap en techniek in iemands leven kan variëren

Auteur : Gerard Boeijen

Lees verder 

Techniek om je heen

Denk je bij techniek aan het gebruik of het ontwikkelen van technische apparatuur? Of denk je bij techniek aan praktische toepassingen van natuurkundig, scheikundig en biologisch onderzoek, die het leven van mensen kunnen veraangenamen, verdiepen, of

Auteur : Gerard Boeijen

Lees verder